• Referenzen

Isoldeschule Braunschweig

Projekt-EckDaten

  • Material Fassadenbekleidung: Aluminium Lochblech
  • Befestigungsart: unsichtbar verschraubt
  • Fassadenelemente:
  • AGB-Zargensysteme
  • ABG-Anschlussprofile
  • ABG-Lüftungsprofile
  • ABG-Fensterbanksysteme
  • Ort: Isoldestraße, 38106 Braunschweig